Polityka prywatności

Polityka prywatności

Czy powołałeś Inspektora Ochrony Danych?

Jeśli strona nie należy do podmiotu publicznego, najczęściej nie jest to wymagane. Staje się konieczne, jeśli Twoja główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę (np. firma ubezpieczeniowa w celu oceny ryzyka), albo Twoja główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych ujawniających poglądy polityczne czy też danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez szpitale), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Shopping Cart
Scroll to Top